Toimitusehdot

Tilaus- ja sopimusehdot

Nämä tilausehdot/sopimusehdot ovat voimassa 6.4.2020 alkaen.

Verkkokauppa

Mainostoimisto Smoy Oy
Hämeentie 11 A
00530 Helsinki

040 732 2902
maria.blomberg@smoy.com
www.smoy.com
0741439-6

Kauppa myy tuotteita/palveluita vain yrityksille ja yhdistyksille, ei kuluttajille. Tuotteiden/palveluiden hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tarjotut tuotteet ja palvelut

Kauppa tarjoaa tuotteistettuja, vakiomuotoisia markkinointiviestinnän palveluita. Palvelut toimitetaan kunkin palvelun kuvauksen mukaisesti ja palvelun kuvauksessa mainituin rajoittein. Toimitetut aineistot ovat ammattimaisesti valmistettuja ja perustuen asiakkaan toimittamiin materiaaleihin. Palveluihin ei sisälly muita mainostoimiston palveluita, kuten markkinointiviestinnän konseptointia, suunnittelua tai muotoilua, kuin mitä kunkin palvelun kuvauksessa on mainittu.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin tilaus-/sopimusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksupalveluna toimii Klarna Checkout, jonka kautta maksuvaihtoehtoina toimivat lasku, osamaksu, korttimaksu sekä verkkopankkimaksut.

Ilmoittamalla tietoja kassalla hyväksyt Klarna AB:n (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) ehdot. Painamalla ”Osta” painiketta hyväksyt SmoyKiska yleiset ehdot.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä. Asioidessasi kanssamme pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla.

Yhteystietomme:

Mainostoimisto Smoy Oy
Hämeentie 11 A
00530 Helsinki

040 732 2902
maria.blomberg@smoy.com
www.smoy.com
0741439-6

Toimitustavat ja -kulut

Tilatut tuotteet ja palvelut toimitetaan sähköisesti joko asiakkaalle tai suoraan mediaan, sopimuksen mukaan. Hinta sisältää toimituskulut. Mikäli palvelun yhteydessä tuotetaan painotöitä tms. fyysisiä esineitä, niiden toimituskulut sovitaan erikseen.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta riippuen. Ilmoitamme mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen tai asiakkaan aineistojen puuttumisen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Sopimuksen syntyminen

Asiakkaan tehdessä tilauksen verkkokaupassa ja saatuaan vahvistuksen Smoylta katsotaan sopimus syntyneeksi näiden ehtojen mukaisesti. Sopimus on voimassa siihen asti, kun tilatut palvelut on toimitettu ja Asiakkaan toimesta hyväksytty.

Osapuolten velvollisuudet

Asiakas sitoutuu toimittamaan tarvittavat taustatiedot ja lähdemateriaalin Smoylle viivytyksettä.

Smoy vastaa palvelun tuottamisesta ammattimaisesti, sovitussa aikataulussa ja palvelukuvauksen mukaisesti.

Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan Toimeksiannon toteuttamista varten hankkima tai toimittama materiaali ei ole voimassa olevien lakien, sääntöjen tai muiden määräysten vastainen eikä loukkaa kenenkään kolmannen osapuolen omistus-, immateriaali- tai muita oikeuksia.

Smoy vastaa itse tuottamiensa palveluiden ja tuotteiden osalta siitä, että ne eivät riko kolmannen osapuolen patentti-, tekijän-, malli-, tavaramerkki-, toiminimi- tai muita immateriaalioikeuksia. Smoy ei kuitenkaan vastaa väitetystä tai todellisesta loukkauksesta tai sen seurauksista miltään osin, mikäli Smoy on huomauttanut Asiakkaalle, että vaadittu toimenpide tai ratkaisu loukkaa taikka saattaa loukata kolmannen tässä kohdassa mainittuja oikeuksia ja Asiakas tästä huolimatta vaatii kyseistä toimenpidettä suoritettavaksi.

Immateriaalioikeudet

Smoy myöntää Asiakkaalle yksinomaisen oikeuden käyttää Smoyn Asiakkaan tilauksen perusteella tuottamaa ja näihin liittyvää tekijänoikeudella ja muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa omassa toiminnassaan kunkin tilauksen edellyttämässä laajuudessa. Asiakkaalla ei ole oikeutta muunnella aineistoa eikä siirtää käyttöoikeuttaan edelleen ilman Smoyn antamaa suostumusta.

Kaikki omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet Smoyn tuottamaan aineistoon (sisältäen mm. luonnokset, konseptit, mallit, ideat ja muun aineiston) kuuluvat kaikilta osiltaan Smoylle. Asiakas sitoutuu siihen, ettei se hyödynnä mitään Smoyn tilauksen yhteydessä esittämiä luonnoksia, ideoita tai konsepteja omassa toiminnassaan millään tavoin ilman Smoyn antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä kohta jää Osapuolten välillä voimaan sopimuksen päättymisestä riippumatta.

Siltä osin kuin Smoy on käyttänyt toimeksiannon mukaisen aineiston tuottamisessa kolmansia osapuolia (kuten alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit) ja nämä ovat asettaneet rajoituksia tuottamansa aineiston käytölle, Asiakkaalla on oikeus käyttää tällaista aineistoa vain rajoituksen mukaisessa laajuudessa. Smoy pyrkii kohtuudella huolehtimaan siitä, että Asiakas saa tarvittavat oikeudet käyttää tällaista aineistoa kunkin tilauksen edellyttämässä laajuudessa ja sitoutuu informoimaan Asiakasta tällaisista rajoituksista.

Asiakkaalle myönnetty käyttöoikeus on voimassa tämän sopimuksen voimassaoloajan ja päättyy kaikilta osiltaan ilman eri ilmoitusta 24kk jälkeen sopimuksen syntymisestä, ellei sopimusta ole purettu tai irtisanottu.

Vahingonkorvausvastuu

Osapuolet ovat velvollisia korvaaman toiselle Osapuolelle tämän sopimuksen rikkomisella aiheutuneet suoranaiset tai välittömät vahingot täysimääräisesti. Smoy ei kuitenkaan vastaa sanotuista vahingoista siltä osin kuin vahingon määrä ylittää Asiakkaalta kyseisestä palvelusta laskutetun summan.

Smoy ei myöskään ole vastuussa mistä tahansa syystä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista epäsuorista tai välillisistä menetyksistä, kustannuksista tai vahingoista kuten goodwill-arvon vähentymisestä, myynti- tai tuotantotappioista, menetetyistä kaupantekotilaisuuksista, pääomakuluista tai tuotannon menetyksestä tai keskeytymisestä.

Peruutusehdot

Ellei näissä ehdoissa ole erikseen toisin mainittu, Asiakas voi keskeyttää tai peruuttaa tilauksen ainoastaan Asiakkaan kannalta tärkeästä ja perustellusta syystä. Keskeytys- tai peruuttamisilmoitus perusteluineen, joiden tulee keskeytystapauksissa sisältää myös keskeytyksen arvioitu kesto, on toimitettava kirjallisesti Smoylle välittömästi keskeytykseen tai peruuttamiseen oikeuttavan perusteen tultua Asiakkaan tietoon.

Smoyn on keskeytettävä Toimeksianto mahdollisimman nopeasti saatuaan siitä ilmoituksen. Smoy ilmoittaa keskeytyksestä tai peruuttamisesta välittömästi myös alihankkijoille, mainosvälineille ja muille projektiin liittyville kolmansille osapuolille ja pyrkii kohtuudella minimoimaan keskeytyksestä tai peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Asiakas korvaa täysimääräisesti Smoylle keskeytys- tai peruuttamisilmoituksen antohetkeen mennessä syntyneet kustannukset ja kulut (mukaan lukien alihankkijoiden ja muiden kolmansien osapuolten käytöstä aiheutuneet kustannukset) ja Smoyn tekemän työn aikaveloituksen tai muun sovitun veloitusperusteen mukaisesti. Asiakas korvaa myös kirjallisen ilmoituksen antohetkeen mennessä syntyneet keskeyttämisestä tai peruuttamisesta aiheutuneet välittömät kulut.

VIIVÄSTYMINEN JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli sopijapuoli havaitsee, että viivästys tulee tapahtumaan tai että viivästys on todennäköinen, sen on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viivästymisestä sekä sen vaikutuksista sopimuksen täyttämiseen.

Mikäli on käynyt selväksi, että sopimuksen täyttäminen tulee viivästymään ylivoimaisen esteen vuoksi yli kuukauden, sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus siltä osin kuin on kohtuullista ilmoittamalla tästä toiselle sopijapuolelle kirjallisesti ilman, että kummallakaan sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon purkamisen seuraukset ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

Mikäli asiakkaan sopimukseen perustuva tai muu maksusuoritus Toimistolle on viivästynyt yli seitsemän (7) päivää erääntymispäivästä, toimistolla on oikeus ilman vastuuseuraamuksia pidättyä suorituksestaan, kunnes asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa toimistolle. Toimistolla on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas ei suorita sopimukseen perustuvaa tai muuta erääntynyttä maksua neljäntoista (14) päivän kuluessa maksun erääntymisestä.

Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus siltä osin kuin on kohtuullista myös silloin, jos toinen sopijapuoli muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan toisen sopijapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään kolmenkymmenen (30) päivän määräajan puitteissa.

Ylivoimainen este

Osapuoli ei vastaa virheistä tai viivästyksistä taikka niiden seurauksista, mikäli tämä on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa estettä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon tämän sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia Osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut voittaa tai välttää. Tällaisia ovat esimerkiksi sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun keskeytyminen, tulipalo, lakko, saarto, sota, terroriteko tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolesta riippumaton syy.

Sovellettava laki ja riidan ratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki tätä sopimusta tai yhteistyötä koskevat taikka niistä aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sovinnolliseen Osapuolia tyydyttävään lopputulokseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa niiden aloittamisesta, ratkaistaan erimielisyydet lopullisesti välimiesmenettelyssä.